title

KOMPANZASYON

Nar Elektrik firması, üretilen elektrik enerjisinin santralden çıkarak iletim dağıtım süresi boyunca iş yeri, sanayi vb. alıcılara elektrik enerjisini kayıpsız bir şekilde iletme hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet kompanzasyon olarak adlandırılır. Günümüzde enerji tüketimi ve kalitesi gerçek zamanlı olarak izlenebilmektedir. Bu da kapsamlı enerji takibi ve depolama, depolanan verilerin analiz edilerek enerji tüketiminin en elverişli şekilde kontrol edilmesini sağlamaktadır. Böylece enerji maliyetleri iyileştirilerek enerji sistemlerinin sürdürülebilir hedeflere ulaşması sağlanmaktadır.

Kompanzasyon hizmeti günümüzde çok önemlidir. Çünkü elektrik enerjisinin, santralden alıcılara dağıtımında en az kayıpla taşınması ve en düşük yatırımla kurulması gerekmektedir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle paralel olarak evlerde bulunan elektrikli cihazlarda artış yaşanmıştır. Bu durum elektrik enerjisine duyulan ihtiyacı sürekli arttırarak enerji üretiminin giderek pahalılaşmasına neden olmaktadır. Bu durum elektrik enerjisinin daha kaliteli, uygun ve aktif enerji olmasını zorunlu kılmaktadır.

Nar Elektrik dağıtım şirketleri tarafından reaktif ölçümü yapılan tüm işletmelerin sektörüne en uygun şekilde reaktif durumlarını uzaktan takip etmektedir. Kompanzasyon sistemindeki sorunları tespit ederek bu sorunlara müdahale etmektedir. Bir işletmenin elektrik dağıtım şirketinden oluşabilecek reaktif cezaları engelleyerek maddi kayıp yaşamasının önüne geçilmektedir.